Translate this site with Google
| home | meer info | foto's en video | materiaal | toernooien & events | contactlinks |

 HINDER REGELS
Deze regels zijn de voorrangsregels op de baan. Wanneer moet je wel of geen ruimte geven aan je tegenstander? Wanneer resulteert een hinder in een "frisse bal" en wanneer verliest degene die de hinder veroorzaakt de rally?

De Legal Hinder is hiernaast in de inzet beschreven. Deze vorm van hinderen levert geen sanctie op.

Het (abrupt) bewegen uit de baan van de bal, waarbij het zicht van de tegenstander wordt belemmerd, resulteert in het opnieuw spelen van de rally.

Het opzettelijk bewegen door de baan van de bal, waarbij de tegenstander het zicht op de bal (tijdelijk) wordt ontnomen, levert verlies van de rally op.

Geen ruimte geven aan een achteruit lopende speler levert in beginsel verlies van de rally op.

Het passeren van een tegenstander terwijl deze de bal speelt levert verlies van de rally op.

  DOWNLOADS
 
Spelregels (nl)
  Rules of the game (en)


 ONE WALL COURT
 officiële afmetingen:

Translate this site on Google

 

 

| colofon | disclaimer | privacy | contact |


© www.onewallhandball.nl 2004 - 2016